aboutus.aspx

Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Rao Vặt Người Việt - About Người Việt Classifieds

 • Khởi đầu từ năm 1978 và phát triển không ngừng từ đó đến nay, Rao Vặt Người Việt đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng Người Việt hải ngoại trong việc trao đổi thông tin thương mại như: “Bán Nhà, Bán Xe, Sang Nhượng Cơ Sở, Phòng Cho Thuê, Việc làm… và rất nhiều danh mục hữu ích khác” 
 • Starting from 1978 and never stop to improve, Nguoi Viet Classifieds has contributed tremendously to the overseas Vietnamese community in the exchange of trade information such as: “House for sale, Auto for sale, Business Opportunities, Rooms To Share, Employment…and many other useful categories”
   
 • Rao Vặt Người Việt có lượng rao vặt phong phú và đa dạng nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới với hơn 70 danh mục rao vặt khác nhau. 
 • Nguoi Viet Classifieds has the richest and most diverse Classified Ads section of all the Vietnamese-language newspapers in the world with over 70 different categories Classifieds Ads..
   
 • Rao vặt Người Việt mang lại cho Quý khách kết quả nhanh chóng, hữu hiệu! Nhờ vào lượng phát hành lớn lao và rộng rãi của nhật báo Người Việt cộng thêm số người đọc đông đảo trên trang mạng (online). 
 • Base on the large amount of circulation and the widespread of distribution, Nguoi Viet Classifieds provides you the results quickly and efficiently! Nguoi Viet Classifieds also has a large number of readers on the website.

   
    Liên Lạc - Contact Us:
 
    Quận Cam - Orange County:
 
         14771 Moran Street
         Westminster, CA 92683, USA

         Điện Thoại (Tel): 714-892-9414    Ext 0; 101; 103; 105.
                            Fax: 714-894-1381.
         Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com 
 
      Quận Los Angeles - Los Angeles County:
 
            306 E. Las Tunas Dr.
            San Gabriel , CA 91776, USA
            
             
       Điện Thoại (Tel): 626-898-4538.  
                         Cell: 626-636-5236.
                          Fax: 626-287-6507.
         Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt