contactusonline.aspx

Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Liên Lạc Tòa Soạn (Contact Us)

Rao Vặt Người Việt 
Ngưòi Việt Classifieds
 
Quận Cam - Orange County:  
 
14771 Moran Street,
Westminster, CA 92683, USA
 
Điện Thoại (Tel): 714-892-9414  Ext 0; 101; 103; 105.
                  Fax: 714-894-1381
Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com
 
Giờ Mở Cửa:
Thứ Hai     8AM – 7PM
Thứ Ba      8AM – 7PM
Thứ Tư      8AM – 7PM
Thứ Năm   8AM – 7PM
Thứ Sáu    8AM – 7PM
Thứ Bảy    9AM – 4PM
Chủ Nhật 10AM – 3PM
 
 
Quận Los Angeles County:
 
306 E. Las Tunas Dr. 
San Gabriel , CA 91776, USA
 
Điện Thoại (Tel): 626-898-4538.
                   Cell: 626-636-5236.
                    Fax: 626-287-6507.
Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com
 
      Liên Lạc Qua Mạng
      Contact Us On-Line
  • Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của Quý khách sau khi nhận được từ trang mạng trong vòng 24 tiếng (Theo giờ làm việc trong tuần)
  • We will respond to all on-line inquiries within 24 hours (business hours) after you submit your request.

  • Xin điền bảng liên lạc dưới đây để liên lạc Rao Vặt Người Việt
  • Please complete the form below to contact us
Tên / Name
Tên
First Name
Họ
Last Name
Organization
Email
Địa Chỉ / Address
Street Address
Apt, Suite, Bldg
 
City Postal Code
Country State/Province
Phone
Số Code
Security Code
Xin đánh số Code trên vào ô số Code
Please enter the Security Code above.
How can we help you?
 
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt