http://raovat.nguoi-viet.com/classified/faq.aspx
/classified/faq.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Thắc Mắc. FAQ

Ghi Danh.
Registration.
 • Chi phí ghi danh là bao nhiêu?
  How much does it cost to register?
 • Tôi có phải ghi danh để sử dụng website này?
  Do I have to register to use the site?
Tạo & Điều Chỉnh Quảng Cáo.
Creating & Managing your ads.
 • Tôi có bắt buộc phải ghi danh trước khi đăng quảng cáo không?
  Do I Have to Register to Create my ads?
 • Tôi đã tạo một mẫu quảng cáo nhưng không tìm thấy quảng cáo ấy trong kết quả tìm kiếm. Tại sao?
  I created an ad, but it does not show up in search results. Why?
 • Làm sao để ngưng đăng hoặc sửa một quảng cáo đang được đăng tải?
  How do I stop or edit my ads from running?
 • Tôi nên đăng mẫu quảng cáo của mình vào “category” (hạng mục) nào?
  What Category Should I Put My ad In?
Bảng Giá & Cách Trả Tiền.
Pricing & Payment.
 • Giá đăng một mẫu quảng cáo là bao nhiêu?
  How much do ads cost?
 • Một mẫu quảng cáo được đăng bao lâu?
  How Long Does an ad Run?
Sự Bảo Mật.
Privacy.
 • Tôi không muốn cho thấy tên, số điện thoại hoặc email của tôi trên website này. Tôi cần làm gì?
  I don't want my name, phone number or email address to appear on your site. What should I do?
 • Nếu tất cả các thông tin của tôi đều được giữ kín, làm sao khách hàng có thể liên lạc với tôi?
  If all my information is private how can a buyer contact me?
 • Chính sách về quyền riêng tư của công ty?
  What is your privacy policy?
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt