http://raovat.nguoi-viet.com/classified/contactusonline.aspx
/classified/contactusonline.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

 
 Liên Lạc Tòa Soạn

 

14771 Moran Street,
 
Westminster, CA 92683, USA

Điện Thoại: 714-892-9414 Ext 0; 101; 103; 105.

Fax: 714-894-1381

Điện Thư: raovat@nguoi-viet.com

Giờ Mở Cửa:

Thứ Hai: 8:30 AM – 5:30 PM

Thứ Ba: 8:30 AM – 5:30 PM

Thứ Tư: 8:30 AM – 5:30 PM

Thứ Năm: 8:30 AM – 5:30 PM

Thứ Sáu: 8:30 AM – 5:30 PM

Thứ Bảy: 9:00 AM – 3:30 PM

Chủ Nhật: 10:00 AM – 3:00 PM


Liên Lạc Qua Mạng

  • Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của Quý khách sau khi nhận được từ trang mạng trong vòng 24 tiếng (Theo giờ làm việc trong tuần).
  • Xin điền bảng liên lạc dưới đây để liên lạc Rao Vặt Người Việt.
   

Contact Us


14771 Moran Street,

Westminster, CA 92683, USA

Tel: 714-892-9414 Ext 0; 101; 103; 105.

Fax: 714-894-1381

Email: raovat@nguoi-viet.com

Open Hours:

Monday: 8:30 AM – 5:30 PM

Tuesday: 8:30 AM – 5:30 PM

Wednesday: 8:30 AM – 5:30 PM

Thursday: 8:30 AM – 5:30 PM

Friday: 8:30 AM – 5:30 PM

Saturday: 9:00 AM – 3:30 PM

Sunday: 10:00 AM – 3:00 PM

 

Online Contact

  • We will respond to all on-line inquiries within 24 hours (business hours) after you submit your request.

  • Please complete the form below to contact us.


Tên / Name
Tên
First Name
Họ
Last Name
Organization
Email
Địa Chỉ / Address
Street Address
Apt, Suite, Bldg
 
City Postal Code
Country State/Province
Phone
How can we help you?
 
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt