http://raovat.nguoi-viet.com/classified/Pricing.aspx
/classified/Pricing.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Classifieds Pricing

Single Listing Pricing Plans
Giá Đăng Rao Vặt Cho Một Ngày - Ad's Pricing Per Day ($10.00)

(Áp dụng từ 01/01/2015 - Effective from 01/01/2015)  

Đăng Rao Vặt với Người Việt là Quý khách đã chọn đăng thông tin của mình cùng lúc trên báo giấy và trên trang mạng raovat.nguoi-viet.com để đạt được hiệu quả nhanh chóng, tiện lợi. Để biết giá cả, xin Quý khách bấm vào link dưới đây:
Your ads will be posted on the newspaper and on raovat.nguoi-viet.com at the same time when you choose Nguoi-Viet Classified to have the quick and effective results. Please click the below link for pricing


 

© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt