http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=278287
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Tiệm nail sang $120K, 11 ghế, 8 bàn, 5 phòng. Vùng Hungtington Beach. Liên lạc...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt