http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=288338
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Quán Nhậu Phố Đêm cần thêm nhiều waitress vui vẻ, dễ thương. FT/PT. Lương cao...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt