http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=268953
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Tìm người thân tại trại tỵ nạn North KAI TAK HONGKONG vào năm 79-80.

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt