http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=271725
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Tiệm cách Bolsa 30’. Cần thợ giỏi BỘT, TCN, DIP. Lương bao $100-$160/day. Sẽ training....

ID# 271725
Ref Order# 10645807

Tiệm cách Bolsa 30’. Cần thợ giỏi BỘT, TCN, DIP. Lương bao $100-$160/day. Sẽ training....
RAO VẶT NỔI BẬT   |   FEATURED LISTING
RAO VẶT   |   LISTING
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt