http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=282207
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
SHOP MAY góc G.G/ Godenwest. Cần Thợ một kim, hem nhiều thợ đính, overlock. Trả tiền rất đàng hoàng.

ID# 282207
Ref Order# 10657146

SHOP MAY góc G.G/ Godenwest. Cần Thợ một kim, hem nhiều thợ đính, overlock. Trả tiền rất đàng hoàng.
RAO VẶT   |   LISTING
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt