http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=281960
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Shop may chuyên về hàng thun, cần thợ ủi, thợ cắt chỉ, thợ 1 kim...

ID# 281960
Ref Order# 10656919

Shop may chuyên về hàng thun, cần thợ ủi, thợ cắt chỉ, thợ 1 kim...
RAO VẶT   |   LISTING
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt