http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=282673
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Phòng rộng cho thuê. Lối đi riêng. Bao: gas, điện, nước. Giá $500. Hông chợ...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt