http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=275963
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Phòng lớn lối đi riêng, phòng vệ sinh riêng, không nấu ăn, không nuôi thú...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt