http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=277310
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Phòng lớn lối đi riêng, nhà tắm riêng. Bao điện, nước. $750/1-người, 2-người $800, không...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt