http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=283019
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Phòng cho mướn lối đi riêng, có wifi, ưu tiên độc thân có job, sinh...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt