http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=290500
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nhận nhân viên bán hàng Nữ tuổi từ 18 đến 35, làm part-time, biết nói...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt