http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=277332
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nhà sau Phước Lộc Thọ, Phòng nhỏ cho share, có lối đi riêng, $300/tháng, nhà...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt