http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=271422
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nhà Gilbert/Katella. Bao điện, gas, nước, rác, internet. $2200/month. 3bed/1bath, phòng ăn, phòng khách, nhà...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt