http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=272152
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nhà dư 2 phòng, lối đi riêng), khu yên tĩnh. Bao: điện, nước, gas, parking...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt