http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=282292
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Hãng tiện cần Program, set-up, operator Mill, Lathe ưu tiên có kinh nghiệm nếu không...

ID# 282292
Ref Order# 10657307

Hãng tiện cần Program, set-up, operator Mill, Lathe ưu tiên có kinh nghiệm nếu không...
RAO VẶT NỔI BẬT   |   FEATURED LISTING
RAO VẶT   |   LISTING
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt