http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=353099
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Gần chùa Huệ Quang có phòng cho thuê, cho nấu ăn, giặt đồ, lối đi...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt