http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=273325
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Cần sang tiệm Nail ở Riverside, tiền rent rẻ $1,970, có 8 ghế 5 bàn và 5 thợ. Tiệm rộng đẹp. Giá $90

ID# 273325
Ref Order# 10647531

Cần sang tiệm Nail ở Riverside, tiền rent rẻ $1,970, có 8 ghế 5 bàn và 5 thợ. Tiệm rộng đẹp. Giá $90
RAO VẶT NỔI BẬT   |   FEATURED LISTING
RAO VẶT   |   LISTING
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt