http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=271319
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Cần bán tiệm mới build, 5 ghế 5 bàn vì lý do gia đình, tiền rent rẻ $1,400/tháng, giá bán $60K. Liê

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt