http://raovat.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=282183
/classified/listingdisplay.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Có phòng cho mướn rộng có lối đi riêng, nấu ăn. Không hút thuốc, độc...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt